Településarculati kézikönyv készítése Kiemelt

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ LEÍRÁS A PARTNEREK RÉSZÉRE

KISFALUD KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVÉNEK

ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET MEGALKOTÁSÁHOZ

Tisztelt Partnerek!

Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme érdekében 2016. június 13-i ülésnapján elfogadta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt.

A törvény felhatalmazást adott a települési önkormányzatoknak, hogy a településkép védelmét önkormányzati rendeletben, úgynevezett településképi rendeletben biztosítsák, továbbá rendelkezett arról, hogy ezen rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni.

Új településképi követelmény a törvény hatályba lépését követően a helyi építési szabályzatokban nem állapítható meg, a jelenleg hatályos településrendezési eszközök településképi követelményei a településképi rendelet hatályba lépéséig alkalmazhatók.

A törvény szerint

- a településképi rendelet

a) az építési tevékenységgel érintett építmények – ideértve a sajátos építményfajtákat is – településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,

b) a – településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt – településképi szempontból meghatározó területekre,

c) az építési törvény szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,

d) a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára

vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat,

- a kézikönyv

a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A településképi rendelet részletes szabályait, valamint a kézikönyv tartalmi elemeit a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmazza.

A kézikönyv és a településképi rendelet megalkotása során gondoskodni kell a széleskörű társadalmi bevonásról és a nyilvánosság biztosításáról.

A kormányrendelet szerint a kézikönyv és településképi rendelet elkészítésének megkezdéséről a polgármester az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket.

A partner észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül – amennyiben az önkormányzati rendelet hosszabb határidőt nem határoz meg – papír alapon, vagy elektronikusan tehet meg.

Kérem, hogy a kormányrendeletben és az önkormányzati rendeletben kapott jogukkal élve a rendeletekben meghatározott módon tegyék meg javaslataikat településünk arculatának megóvása és szakszerű fejlesztése érdekében a mellékelt útmutató figyelembe vételével.

Írásos véleményüket, javaslatukat kérem, legkésőbb a lakossági fórum utáni 8. napig szíveskedjenek megküldeni az alábbi módok közül választva:

-          papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben, személyes leadással,

-          levélben az önkormányzat címére 9341 Kisfalud Kossuth Lajos u. 61.)

-          elektronikus levélben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre történő megküldéssel.

Kisfalud, 2018. augusztus 1.

Ódorné Árvai Margit sk.

polgármester

Megjelent: 1183 alkalommal

Képtár

Kapcsolat

Kisfalud Község Önkormányzata

Győr-Moson-Sopron megye

9341 Kisfalud

Kossuth Lajos u. 61.

(96) 253 102