Kisfalud 0208 és 0225 hrsz-ú külterületi közutak fejlesztése
17 dec. 2018

Kisfalud 0208 és 0225 hrsz-ú külterületi közutak fejlesztése

Kedvezményezett neve:

Kisfalud Község Önkormányzata

A pályázati felhívás neve, kódszáma:

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Projekt címe:

Kisfalud 0208 és 0225 hrsz-ú külterületi közutak fejlesztése

Projekt azonosító száma:

1825738628

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

56.494.806 Ft

A támogatás mértéke:

90 %

A finanszírozás típusa:

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:

2018. szeptember 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:

2019. szeptember 30.


Kisfalud Község Önkormányzata a Kisfalud 0208 és 0225 hrsz-ú külterületi közutak fejlesztése című projektjéhez 56.494.806 forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap az elszámolható költségek 90%-át finanszírozza.

A fejlesztés célja a Kisfalud Község Önkormányzatának tulajdonában lévő Kisfalud 0208 és 0225 hrsz-ú külterületi földutak alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása.

A Kisfalud 0208 hrsz-ú útszakasz (I. szakasz) a 0+000 ? 0+250 szelvények között a 8611-es útcsatlakozástól (7+409 bal oldal) 250 fm hosszon 6,0 m szélességgel kerül kiépítésre. A jelenlegi földutat újra szükséges alapozni. Az alapozást követően aszfaltburkolat-építés készül 6 m szélességben. A padkák 1,0-1,0 m szélességben stabilizált anyagból készülnek, illetve a jobb oldalon szikkasztó árok kialakítása szükséges. A Kisfalud 0225 hrsz-ú útszakasz (II. szakasz) 0+000 szelvénnyel csatlakozik a 0225 hrsz-ú útszakaszhoz, majd teljesen egyenesen halad és éri el Kisfalud település belterületi határát. A meglévő földutat M56 alapréteggel kell alapozni, majd ezt követően egységes aszfaltburkolatot kap. A szakaszon 6,00 m széles útburkolatot és 1,0-1,0 m széles stabilizált padkát tervezünk. A 0+612 km szelvényben csatlakozik a belterületi út burkolatához, mely jó állapotú. Az útszakasz mentén jobb és bal oldalon megfelelő nagy keresztmetszetű vízelvezető árok található. Mindkét szakaszon a földmunkákat követően 20 cm vtg. homokos kavics ágyazati réteg, 20 cm vtg. M56 zúzott kő alap, majd ezt követően 8 cm vtg. martaszfalt kötőréteg és 5 cm vtg aszfalt kopóréteg épül. 1,00-1,00 széles padkák kerülnek kialakításra M-22-es mechanikai stabilizációból. A padkák 5,0%-os oldaleséssel és 95% tömörséggel épülnek. Az I. szakasz végén 25 fm hosszon 6,00 m szélességben M-56os mechanikai stabilizációból 20 cm vtg.-ban zúzott kőalap épül a földút csatlakozásaként. A földterület bejárók a padkával azonos M-22-es anyagból kerülnek kiegyenlítésre. A kiépített út vízelvezetését a burkolaton kialakított oldalesések biztosítják, illetőleg a padkák 5%-os oldalesése biztosítja a csapadékvíz árokterületre történő eljutását. Az I-es szakaszon a jobb oldalon profilárok épül, a bal oldal szomszédos területén egy mély fekvésű terült biztosítja a megfelelő vízelvezetést. A II-es szakaszon a meglévő nagy keresztszelvényű árok biztosítja a csapadékvizek elvezetését.

Kisfalud 0208 és 0225 helyrajzi számon nyilvántartott külterületi földút az 1970-es években vesztette el szerepét, pedig korábban az országos közúthálózat részeként működött (8608-as sz. út egy szakasza volt): Kisfalud települést északi irányban kötötte be a 8611-es sz. Kapuvár-Beled-Celldömölk útszakaszra. A falu északi részének határán a Mayer Bt. üzem található, melynek forgalmát ugyancsak segíti a beruházás. Az út kiépítését követően több km-el rövidül le a településről Kapuvár irányába haladó forgalom útja.

A Kisfalud 0208, 0225helyrajzi számon nyilvántartott út jelenlegi műszaki állapota kavicsolt földút. Az utat szinte csak a mezőgazdasági forgalom használja. Ennek következtében a földút folyamatosan kijáródik, felülete gödrös. Esős időszakban a felületén hatalmas kátyúk keletkeznek, ezért ilyenkor személygépkocsival járhatatlanná válik az út. Személygépkocsival csak száraz időszakokban járható az út. A 0208 hrsz-ú szakaszon az út mellett nincs árok kiépítve. A 0225 hrsz-ú szakaszon a meglévő nagy keresztszelvényű árok biztosítja a csapadékvizek elvezetését.

Megjelent: 1785 alkalommal

Képtár

Kapcsolat

Kisfalud Község Önkormányzata

Győr-Moson-Sopron megye

9341 Kisfalud

Kossuth Lajos u. 61.

(96) 253 102